ባኮ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ የምትገኝ ከተማ ናት ፡፡ ይህች ከተማ Bako

Other News by This Author
Show more ET-46999
Other News Ethiopia
Show more Ethiopia
Other world news
More world news